Κοινωνικό Παντοπωλείο

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Σημαντικό κομμάτι της δράσης του ΚΕ.Σ.Ο. αποτελεί η διανομή τροφίμων μακράς διάρκειας αλλά και νωπών, προϊόντων πρώτης ανάγκης και ειδών υγιεινής στους ωφελουμένους του. Οι διανομές γίνονται περισσότερες από 12 φορές το χρόνο στο κατάστημα της οδού Αχαρνών 205.

Πρόκειται για ένα πιστοποιημένο χώρο 220 τ.μ που διαμοιράζεται σε τρία επίπεδα ως ακολούθως 105 ισόγειο, 105 υπόγειο & 10 τ.μ πατάρι. Στον χώρο υπάρχουν δυο ασανσέρ εμπορευμάτων, ράμπα για ΑΜΕΑ. Το κατάστημα είναι ιδιοκτησία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και παραχωρήθηκε το 2015, ώστε να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του «Κοινωνικού Παντοπωλείου».

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ΚΕ.Σ.Ο. είναι Πιστοποιημένος Χώρος στο ΕΚΚΑ και διαθέτει όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα, καθώς και Κανονισμό Λειτουργίας.

Τα προϊόντα που διατίθενται στους ωφελούμενους προέρχονται από προγράμματα ή Χορηγούς.

Ακολουθούν φωτογραφίες απο διανομές προ COVID και μετά COVID