Νομική Συμβουλευτική

Το ΚΕ.Σ.Ο. προσφέρει στους ωφελούμενους με τους συνεργαζόμενους νομικούς ενημέρωση για νομικά και δικαστικά ζητήματα σχετικά με:την επιμέλεια των τέκνων, το διαζύγιο, την διατροφή παιδιών, για την διεξαγωγή  Τεστ Πατρότητας, την ενδοοικογενειακή βία, την κακοποίηση, κ.ά.

 

Συμβολαιογραφική κάλυψη για την αναγνώριση τέκνων σε συνεργασία με εθελοντές συμβολαιογράφους. Από το 2011 έως σήμερα το ΚΕΣΟ κάλυψε Δωρεάν Συμβολαιογραφικά 28 οικογένειες