Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό εργαστήρι ρομποτικής που υλοποιεί το ΚΕ.Σ.Ο. σε συνεργασία με “amprersand Learning & Technology “  είναι ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 7-12 ετών. Με πολύ διασκεδαστικό τρόπο, που ταιριάζει στην ηλικία τους, τα εισάγουν στον κόσμο του STEM και του προγραμματισμού. Τα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών του ΚΕ.Σ.Ο. μαθαίνουν για τη μηχανική και καλλιεργούν την κριτική τους ικανότητα επιλύοντας προβλήματα.

Το εργαστήριο αποτελεί  τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των θεωρητικών γνώσεων που παρέχει το σχολείο, με τις πρακτικές εφαρμογές που τα παιδιά συναντούν καθημερινά γύρω τους . Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσω ενός συναρπαστικού βιωματικού μαθήματος-παιχνιδιού, γεμάτο φαντασία, δημιουργία , κατασκευές, προγραμματισμό και πειράματα.

Τα παιδιά κατανοούν καλύτερα τις έννοιες των μαθηματικών και της φυσικής που διδάσκονται στο σχολείο.

Η εκπαιδευτική ρομποτική προσφέρει:

  • αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση
  • δημιουργικότητα
  • συνεργασία με τα μέλη της ομάδας
  • παρατηρητικότητα
  • ερευνητικό πνεύμα
  • ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  • ικανότητα λήψης αποφάσεων