Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Διαχείριση Σταδιοδρομίας

Ο σχεδιασμός σταδιοδρομίας είναι μια διαδικασία γεμάτη προκλήσεις. Αρκεί να σκεφτούμε τη σταδιοδρομία ως μια διαδικασία που διαρκεί όλη μας τη ζωή και η οποία απαιτεί μια προσεκτική αξιολόγηση των αξιών, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων μας.

Οι περισσότεροι άνθρωποι ελπίζουν ότι η εργασία τους θα εξασκεί τις ικανότητές τους, θα εξάπτει τα ενδιαφέροντά τους και θα ταιριάζει στην προσωπικότητά τους. Αυτό όμως δεν είναι παρά μια απλή υπόθεση. Στην πραγματικότητα χρειάζεται ν’ αφιερώσουμε χρόνο για αυτο-αξιολόγηση και με μια συστηματική προσέγγιση να διαχειρισθούμε σωστά το εύρος των πληροφοριών για ν’ ανακαλύψουμε την κατάλληλη για εμάς πορεία.

Τύποι παρεχόμενων Υπηρεσιών

  •   Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

Μια υποστηρικτική συμβουλευτική διαδικασία η οποία βοηθάει το νεαρό άτομο αρχικά να συνειδητοποιήσει τον εαυτό του ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να μεταβεί, ανάλογα με την επαγγελματική του ωριμότητα, σε ένα νέο πλαίσιο, το πλαίσιο της εργασίας.

Στη διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού ακολουθείται μια συστηματική προσέγγιση που αναλύει όλους τους παράγοντες εκείνους, όπως προσωπικότητα, ικανότητα, ιδιαίτερες κλίσεις και ενδιαφέροντα, ώστε τα άτομα  να ανακαλύπτουν ή να δημιουργούν νέους και πιο προσωπικούς, ικανοποιητικούς στόχους και να δεσμεύονται απέναντι σε αυτούς.

  •  Στρατηγική Ένταξης στην Εργασία 

Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζονται τα άτομα που γνωρίζουν προς ποια επαγγελματική κατεύθυνση θέλουν να στραφούν αλλά δεν αισθάνονται έτοιμα για να δραστηριοποιηθούν. Δεν γνωρίζουν τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, τη διαδικασία σύνταξης ενός στοχευμένου βιογραφικού σημειώματος και μιας συνοδευτικής προς αυτό επιστολής και δεν διαθέτουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες για να προβάλλουν τα προσόντα τους στο δυνητικό εργοδότη.

Με αυτά τα «μυστικά» εξοικειώνονται μέσα από τις υπηρεσίες ένταξης στην αγορά εργασίας ενώ παράλληλα επιτυγχάνουν μείωση του άγχους τους και αύξηση της αυτοπεποίθησής τους.

 

  •  Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας 

Η σωστή επιλογή καριέρας ασκεί σημαντική επιρροή στην ευημερία ενός ανθρώπου, καθώς επηρεάζει την ικανοποίηση, την αίσθηση ισορροπίας και ολοκλήρωσης. Πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν είναι ευχαριστημένοι από την επαγγελματική τους ζωή, χωρίς να μπορούν να εντοπίσουν για ποιό λόγο συμβαίνει αυτό και χωρίς να γνωρίζουν τι μπορούν να κάνουν για να το αλλάξουν. Ως αποτέλεσμα νοιώθουν παγιδευμένοι σε έναν λάθος ρόλο, σε ένα λάθος επαγγελματικό αντικείμενο. Μόνο εάν οι επαγγελματικοί ρόλοι είναι σε συμφωνία με την προσωπικότητα, τις αξίες και τα ενδιαφέροντα ενός ανθρώπου μπορεί να λαμβάνει κανείς εργασιακή ικανοποίηση.

 

Σε ποιους απευθύνονται οι υπηρεσίες αυτές

  • σε Μαθητές / Φοιτητές
  • Ενήλικες που αναζητούν την πρώτη τους εργασία

Ενήλικες που επαναπροσδιορίζονται επαγγελματικά