Κακοποίηση ονομάζεται η ακατάλληλη μεταχείριση ενός ενήλικου ατόμου ή παιδιού, για την επίτευξη άδικων ή ακατάλληλων σκοπών.

ΚΥΡΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι η κακοποίηση υπάρχει μόνο στην σωματική βία, αλλά αυτό δεν είναι αληθές! Η κακοποίηση έρχεται σε πολλές μορφές – δεν είναι μόνο σωματική. Κάθε είδος κακοποίησης είναι σοβαρό και δεν αξίζει σε κανέναν να βιώνει οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης.

 • Σωματική Κακοποίηση – κάθε είδους τραυματισμοί και κακώσεις που δεν οφείλονται σε ατυχήματα
 • Σεξουαλική Κακοποίηση – εμπεριέχει σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεση του θύματος
 • Trafficking – είναι η εμπορία και διακίνηση ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση
 • Ψυχολογική Κακοποίηση – περιλαμβάνει συναισθήματα απόρριψης, απομόνωσης, εκμετάλλευσης ή υποτίμησης
 • Λεκτική κακοποίηση – αφορά στη χρήση επιθετικών, προσβλητικών χαρακτηρισμών προς το θύμα
 • Κοινωνική κακοποίηση – αφορά στην απομόνωση του θύματος από τον οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον
 • Οικονομική κακοποίηση – περιλαμβάνει τον πλήρη και κυριαρχικό έλεγχο των οικονομικών πόρων του θύματος με τρόπο υποτιμητικό
 • Συναισθηματική Κακοποίηση αφορά στη συστηματική χειραγώγηση των συναισθημάτων του θύματος
 • Στέρηση / Παραμέληση, κυρίως στα παιδιά, είναι η απουσία κάθε συναισθηματικής υποστήριξης και κάλυψης βασικών αναγκών επιβίωσης. Ορισμός της Παιδικής Κακοποίησης (Π.Ο.Υ.) : «Η κακοποίηση ή κακομεταχείριση του παιδιού περιλαμβάνει όλες τις μορφές σωματικής ή συναισθηματικής κακής μεταχείρισης, σεξουαλικής παραβίασης, παραμέλησης ή παραµεληµένης θεραπευτικής αντιμετώπισης ή εκμετάλλευσης για εμπορικούς σκοπούς, η οποία καταλήγει σε συγκεκριμένη ή εν δυνάμει βλάβη που αφορά στη ζωή και στην ανάπτυξη του παιδιού, στα πλαίσια µιας σχέσης ευθύνης, εμπιστοσύνης και δύναμης.» (W.H.O., 1999)

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

Ως ενδοοικογενειακή βία ορίζεται κάθε είδους σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βία που ασκείται σε βάρος του θύματος από τον πρώην ή νυν σύζυγο ή σύντροφο, καθώς και από μέλη της οικογένειάς του. Κύριες εκφάνσεις της ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί η βία μεταξύ συζύγων ή συντρόφων, οι επιθέσεις εφήβων προς τους γονείς, η κακοποίηση και εκμετάλλευση ανήλικων ή ηλικιωμένων μελών της οικογένειας. Η βία μέσα στην οικογένεια μπορεί να εμφανίζεται με μορφές όπως είναι η ψυχολογική βία, η οικονομική εκμετάλλευση, η σωματική και η σεξουαλική κακοποίηση. Από τις πιο συνηθισμένες μορφές ενδοοικογενειακής βίας είναι αυτή που εκδηλώνεται από τον (πρώην ή νυν) σύζυγο ή σύντροφο προς τη σύζυγο ή σύντροφο αντίστοιχα.

Το ΚΕ.Σ.Ο. βάσει των διατάξεων του καταστατικού του, από το 1999  αποτελεί πιστοποιημένο φορέα συμπαράστασης θυμάτων ενδοοικογενειακής Βίας. Είναι ο επίσημος βραχίονας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Α.Α.) στην άμεση αντιμετώπιση των θυμάτων. (Παλαιότερα, από το 2000-2004 διέθετε και αντίστοιχο ξενώνα).

Προσφέρουμε Συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, δηλαδή ενημέρωση (από Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο και Νομικό), για τη στήριξη και τη θωράκιση των θυμάτων και των παιδιών τους.

Το ΚΕ.Σ.Ο. είναι Διαπιστευμένος Φορέας:

 • στη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής –Δημογραφικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων
 • στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης(ΕΚΚΑ)
 • στην Περιφέρεια Αττικής
 • στο Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
 • στον Τομέα Ισότητας της Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
 • στο Υπ. Παιδείας (και συνεργάζεται με ψυχολόγους & Κοινωνικούς Λειτουργούς, που υπηρετούν στα Σχολεία της Εκπαίδευσης -Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας-όπου εντοπίζουν και στηρίζουν οικογένειες και παιδιά μέσα από τη σχολική κοινότητα).

Ενημερώνουμε τις γυναίκες για τα νομικά τους βήματα, που πρέπει να ακολουθήσουν καθώς και τη νομική εκπροσώπηση, που θα πρέπει να έχουν. Τις δικτυώνουμε με τους φορείς, που προσφέρουν Δωρεάν Νομική Στήριξη, όπως είναι: η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής – Δημογραφικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων, οι Υπηρεσίες των Πρωτοδικείων και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και άλλοι Μη Κερδοσκοπικοί Φορείς, που συνεργαζόμαστε.

Αν απαιτηθεί για εμβάθυνση της νομικής κάλυψης, η Κοινωνική μας Υπηρεσία διαμεσολαβεί στους Εισαγγελείς Ενηλίκων και Ενδοοικογενειακής βίας, ώστε να επιληφθούν των περιστατικών, που παρουσιάζονται τα γραφεία τους. Κάτι ανάλογο γίνεται και με τις παραπομπές προς τον Συνήγορο του Παιδιού και τον Συνηγορώ του Πολίτη, αλλά και τις ανάλογες υπηρεσίες των Δήμων με κυρίαρχο τον Δήμο Αθηναίων, την Περιφέρεια Αττικής, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες άλλων Δήμων, καθώς και των λοιπών Περιφερειών. Επίσης ενημερώνουμε τις γυναίκες για τις δομές φιλοξενίας, που υπάρχουν και τους όρους, που αυτές μπορούν να φιλοξενηθούν. 

Παράλληλα γίνεται πληροφόρηση για τα σχετικά προγράμματα, που έχει αναπτύξει  η Πολιτεία μέσω του  ΟΑΕΔ για την επαγγελματική αποκατάσταση των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Συμβαδίζουμε από κοινού με τα θύματα βήμα-βήμα που θα ξεπεράσουν τις αγκυλώσεις της Γραφειοκρατίας, ώστε να τύχουν των προνομίων της νομοθεσίας, της πολιτείας, των Επιδομάτων κλπ.

Διαμεσολαβούμε σε Νοσοκομεία και Ιατρικά Κέντρα με τα οποία συνεργαζόμαστε ώστε σε περίπτωση φιλοξενίας τους, σε δομές, να κάνουν Δωρεάν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Μεριμνούμε για τα παιδιά τους, να έχουν καλή Υγεία και κανονικότητα στη ζωή τους.

Η βία στην οικογένεια φέρνει βία στην κοινωνία. Γι’ αυτό η βία στην οικογένεια δεν αποτελεί προσωπική ή οικογενειακή υπόθεση, αλλά κοινωνικό πρόβλημα που αφορά όλους μας!