Κοινωνική Υπηρεσία

Το ΚΕ.Σ.Ο. παρέχει δωρεάν υπηρεσίες με στόχο την ψυχοκοινωνική στήριξη και την ενδυνάμωση των ατόμων και των οικογενειών. Σ’ όλα τα στάδια διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και ο σεβασμός στην ατομική βούληση, τις επιλογές και τα βιώματα τους

 

Ο κοινωνικός λειτουργός του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας:

 

 • Υποδέχεται και ενημερώνει άτομα και οικογένειες για τις παροχές και δράσεις του ΚΕ.Σ.Ο.
 • Πραγματοποιεί στα πλαίσια της κοινωνικής εργασίας συνέντευξη με τους χρήστες της υπηρεσίας και αξιολόγηση της κατάστασης, των αναγκών, των ισχυρών και των αδύνατων σημείων τους τη δεδομένη στιγμή
 • Παρέχει συμβουλές και βοηθά τ’ άτομα να καλλιεργούν τις ικανότητες και τους μηχανισμούς τους για αντιμετώπιση κρίσεων και προβλημάτων, προκειμένου να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους
 • Αντιμετωπίζει την κάθε περίπτωση ως μίας ενότητα και καθορίζει προσαρμοσμένους στόχους
 • Προγραμματίζει, συντονίζει, διαχειρίζεται και εφαρμόζει υποστηρικτικά πακέτα που θα βοηθήσουν τους ωφελούμενους ν’ αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους
 • Ενημερώνει τους ωφελούμενους για παροχή προνοιακών επιδομάτων και κοινωνικών παροχών
 • Παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τη βέλτιστη πορεία δράσης κατά τη διάρκεια των συνεδριών
 • Τηρεί αρχείο, συντάσσει κοινωνικό ιστορικό και πραγματοποιεί κατ’ οίκον επισκέψεις
 • Συνδέει τους ωφελούμενους με υπηρεσίες και άλλες δομές ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες τους, που έχει η κάθε οικογένεια και τα μέλη αυτής
 • Στηρίζει στους γονείς, που αναζητούν μια δεύτερη ευκαιρία. Έτσι, τους ενημερώνει για το τμήμα Εργαστήριων Δεξιοτήτων του ΚΕ.Σ.Ο
 • Συνεργάζεται στενά με την επιστημονική ομάδα του ΚΕ.Σ.Ο. (ψυχολόγος, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, νομικός)
 • Καταγράφει στατιστικά στοιχεία
 • Σχεδιάζει και προγραμματίζει δράσεις σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εργαστηρίων δεξιοτήτων του ΚΕ.Σ.Ο.
 • Συνεργάζεται με τον υπεύθυνο κοινωνικού παντοπωλείου για τις διανομές τροφίμων, απορρυπαντικών, βρεφικών ειδών και ειδών προσωπικής υγιεινής
 • Μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας -αν απαιτηθεί- προσφέρεται Ένδυση, Υπόδηση, βρεφικός εξοπλισμός (κούνιες, port-bébé, στράτα, πάνες, είδη υγιεινής, κ.ά.), λευκά είδη και Οικιακός εξοπλισμός (έπιπλα & λευκές συσκευές). Όλα προέρχονται μέσω χορηγιών από εταιρείες ή και ιδιώτες

 

Η Κοινωνική Υπηρεσία έχει υποδεχθεί και έχει υποστηρίξει τα τελευταία 10 έτη περισσότερο από 2500 άτομα.