Δωρεάν Λογοθεραπείες στο ΚΕΣΟ με τις ευλογίες της ΙΑΑ και την αρωγή του ΟΑΕΔ

Σας ενημερώνουμε ότι στο Κέντρο Στήριξης και Οικογένειας (Κ.Ε.Σ.Ο), από τις 10 Ιουνίου 2022, θα παρέχει πλέον και εξειδικευμένα προγράμματα λογοθεραπείας, τα οποία θα έχουν ως αντικείμενο στόχου, τόσο την γνωστική όσο και την γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού /εφήβου,  δηλαδή θα στηριχθούμε πάνω στις δυνατότητες, αλλά και στις αδυναμίες του εκάστοτε ατόμου, που θα παρουσιάζει αναπτυξιακές διαταραχές λόγου και ομιλίας.

    Οι λογοθεραπείες του ΚΕΣΟ έχουν τις ευλογιές της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών(ΙΑΑ), αφού ο λογοθεραπευτής, μας ήρθε ως καταστάλαγμα του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, που υλοποιεί η ΙΑΑ μέσω του ΟΑΕΔ

   Η ηλικιακή ομάδα που θα ασχοληθούμε πάνω στον τομέα της λογοθεραπείας θα είναι από 4 – 15 ετών.

    Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας της λογοθεραπείας θα απασχολήσει ιδιαίτερα, παιδιά / εφήβους που παρουσιάζουν διαταραχές της κατανόησης και της έκφρασης του λόγου, της ομιλίας καθώς επίσης και της επικοινωνίας (λεκτικής και μη – λεκτικής).

Σκοπός της λογοθεραπευτικής αξιολόγησης, είναι να καθοριστεί ένα θεραπευτικό πλάνο προσαρμοσμένο στις παρούσες ανάγκες του ατόμου.

Επομένως, στο Κ.Ε.Σ.Ο, στο τμήμα της λογοθεραπείας, από τον Ιούνιο του 2022 έως και τον Δεκέμβριο του ιδίου χρόνου, θα παρέχονται πλέον υπηρεσίες αξιολόγησης, διάγνωσης και θεραπευτικής διαχείρισης των παραπάνω διαταραχών.