Διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής

Δημοσιεύτηκε στις Jul 8, 2015 σε ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

σίτισης αστέγων και ατόμων, που διαβιούν σε συνθήκες οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης

Συνέχεια

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών σίτισης

Δημοσιεύτηκε στις Nov 14, 2014 σε ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών σίτισης

Συνέχεια