Υπότροφοι της Σιβιτανιδείου δυο απόφοιτοι των εργαστηρίων του ΚΕΣΟ

Δυο υποτροφίες  προς την Σιβιτανίδειο Σχολή  κατοχύρωσαν σε συνδυασμό και με εξετάσεις  δυο από τους σπουδαστές των εργαστηριών του ΚΕΣΟ  της περιόδου 2019-2020. Πρόκειται για την Άννα Χ. και τον Robert  D.

Τους ευχόμαστε καλή  φοίτηση και σταδιοδρομία  στην Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων