Κίνηση ανθρωπιάς και αγάπης προς τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη απ’το ΚΕΣΟ

Σε περισσότερες από 1000 οικογένειες μοίρασε το Κέντρο Στήριξης Οικογενείας  είδη δια παντοπωλείου, νωπά φρούτα, φρέσκα αυγά και νωπό κοτόπουλο. Ήταν μια κίνηση αρωγής προς τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, αλλά και μια κίνηση αγάπης για τα Χριστούγεννα, που  φτάνουν σε λίγες ημέρες

Η διανομή, έγινε στο Κοινωνικό παντοπωλείο του ΚΕΣΟ στην οδό Αχαρνών 205 την Τετάρτη 7  Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου.

Η παρούσα διανομή ήρθε σε πέρας με τις δυνάμεις του ΚΕΣΟ, αφού δεν ήταν ενταγμένη σε κανένα πρόγραμμα. Παράλληλα από τα νωπά προϊόντα που περίσσεψαν βοηθήθηκαν βρεφονηπιακοί σταθμοί  γηροκομεία, το Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία” καθώς  και Σωφρονιστικά καταστήματα.

Άσχημη διαπίστωση της διανομής, ήταν η διαπίστωση  ό,τι η κρίση βαθαίνει. Όλο και περισσότεροι οικογενειάρχες είναι μακροχρόνια άνεργοι χωρίς να είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα καταβολής του εγγυημένου εισοδήματος.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 1

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 10

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 100

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 101

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 102

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 103

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 104

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 105

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 106

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 107

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 108

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 109

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 11

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 110

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 111

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 112

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 113

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 114

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 115

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 116

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 117

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 118

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 119

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 12

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 120

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 121

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 122

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 123

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 124

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 125

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 126

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 127

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 128

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 129

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 13

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 130

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 131

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 132

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 133

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 134

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 135

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 14

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 15

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 16

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 17

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 18

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 19

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 2

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 20

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 21

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 22

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 23

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 24

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 25

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 26

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 27

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 28

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 29

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 3

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 30

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 31

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 32

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 33

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 34

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 35

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 36

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 37

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 38

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 39

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 4

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 40

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 41

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 42

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 43

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 44

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 45

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 46

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 47

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 48

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 49

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 5

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 50

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 51

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 52

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 53

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 54

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 55

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 56

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 57

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 58

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 59

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 6

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 60

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 61

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 62

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 63

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 64

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 65

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 66

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 67

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 68

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 69

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 7

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 70

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 71

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 72

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 73

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 74

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 75

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 76

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 77

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 78

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 79

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 8

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 80

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 81

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 82

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 84

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 85

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 86

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 87

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 88

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 89

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 9

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 90

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 91

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 92

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 93

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 94

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 95

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 96

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 97

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 98

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΕΣΟ 99