Ενημέρωση για θέματα & προκλήσεις Ισότητας Αθήνα 12.12

Εσπερίδα διοργάνωσε το απόγευμα της Πέμπτης σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με θέμα : ‘’Η Ισότητα των Φύλων: Η Κοινωνία των Πολιτών σε 1ο πλάνο’’.

Σκοπός της εσπερίδας ήταν η ενημέρωση της Κοινωνίας των Πολιτών σε θέματα που άπτονται του κοινωνικού, οικογενειακού, εργασιακού φάσματος αλλά και του εν γένει μακροοικονομικού.

Η συζήτηση χωρίστηκε σε 5Θεματικές Ενότητες οι οποίες διαμορφωθήκαν ως εξής:

  • Έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία.
  •  Εναρμόνιση οικογενειακής/προσωπικής ζωής με την επαγγελματική..
  • Ενδυνάμωση των γυναικών στον εργασιακό χώρο.
  • Digital skills και Life-Long Learning στον 21ο Αιώνα.
  • Γυναίκες και Πράσινη Οικονομία.

Στην εκδήλωση μίλησε η ΓΓΟ.Π & Ι.Φ(ΓΓ Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων) κα Μαρία Συρεγγέλα, η Πρόεδρος του ΚΕΘΙ (Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας) κα Σόνια Ταντάρου – Κρίγγου καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

  •  Από το ΚΕΣΟ στην εσπερίδα συμμετείχαν η Διευθύντρια κα Μαίρη Πίνη στο τραπέζι εργασίας με αντικείμενο την Βία και η υπεύθυνη προγραμμάτων του ΚΕΣΟ  στο τραπέζι για την Ενδυνάμωση των γυναικών στον εργασιακό χώρο.