Ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια κοσμήματος

Και στο εξειδικευμένο κόσμημα από ύφασμα,  που συμπλήρωνε τις  παραδοσιακές φορεσιές του περασμένου αιώνα και απαντώνται στο Μουσείο Μπενάκη. Σήμερα χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα αξεσουάρ.  Οι μαθητευόμενες εξειδικεύτηκαν στις 23 & 24 Μαΐου  οι μαθήτριες της κοπτικής ραπτικής και όχι μόνο.

Έτσι περισσότερες από 30 μαθήτριες διδάχτηκαν την τέχνη από την κα Μάτα Καλουδάκη.  Η διδάσκουσα τους έμαθε τα είδη υφασμάτων, που πρέπει να χρησιμοποιηθούν όπως μετάξι, βελούδο, σουα σοβάζ, ταυτάς, μκπ. Τους επιδείχτηκαν οι βελονιές,  τα είδη του κεντήματος, κλπ.

Η κ. Καλουδάκη είναι οικονομολόγος και μέλος του Κέντρου Έρευνας Γυναικείων θεμάτων, που αυτό το διάστημα τρέχουν   ένα πρόγραμμα ERASMUS  που φορά την Ανάπτυξη ικανοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας  ευάλωτων ομάδων πληθυσμού,  των μεταναστών και των προσφύγων μέσω της εκπαίδευσης προσομοίωσης στην ανακύκλωση και στην επαναχρησιμοποίηση υλικών”

Τα κοινά Σεμινάρια  του ΚΕΣΟ & Κέντρου Έρευνας Γυναικείων Θεμάτων που πραγματοποιήθηκαν  στα γραφείο του  ΚΕΣΟ ( Κέντρο Στήριξης Οικογένειας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών) Ακαδημίας 95.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 1

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 2

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 3

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 4

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 5