Με αστέρια και καλές βαθμολογίες αξιολογήθηκε το ΚΕΣΟ από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Από δύο αξιολογήσεις «πέρασε» το ΚΕΣΟ,  που αναδεικνύουν τον υψηλό βαθμό Οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου μας καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον  Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «HIGGS» υλοποίησε κατά τον Νοέμβριο  του 2018, πρόγραμμα αξιολόγησης των ελληνικών ΜΚΟ, μεταξύ των εξεταζομένων φορέων και  Οργανώσεων  συμπεριλαμβανόταν και το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας(ΚΕΣΟ) Εκκλησιαστικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν αρχές  Μαΐου από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & το «HIGGS»

Σε μεταγενέστερο χρόνο (Απρ’19) το Ίδρυμα Μποδοσάκη  έθεσε σε διαδικασία αξιολόγησης όσες ΜΚΟ του απευθύνονται με προτάσεις χρηματοδότησης, προκειμένου να διασφαλίσει, την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των πόρων, που θα προσφέρει, καθώς και την διαφάνεια αξιοποίησής τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και των δύο αξιολογήσεων η διοικητική μας οργάνωση και η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας μας βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο: έχουμε σαφήνεια οράματος κι αποστολής, μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, ενεργούμε βάσει ενός από κοινού διαμορφωμένου στρατηγικού σχεδιασμού, ενώ η ηγετική ομάδα λειτουργεί αποφασιστικά και με δυναμισμό. Παράλληλα, η πιστότητα του οικονομικού σχεδιασμού και ελέγχου, διασφαλίζει τη διαφάνεια των πράξεων, που ενεργούνται για τη βιωσιμότητα του Κέντρου και των ωφελουμένων του.

Αναφορικά με το εύρος και την ποιότητα υπηρεσιών και παροχών προς τις ωφελούμενες οικογένειες του Κέντρου μας, ως αξιόλογες και επαρκείς θεωρούνται όσες αφορούν στην κοινωνική πρόνοια (παροχή ειδών α’ ανάγκης και υπηρεσίες υγείας), καθώς και την ένταξη  (κοινωνική κι αγορά εργασίας). Οι δράσεις εκπαίδευσης σε επαγγελματικές δεξιότητες και επαγγελματικού προσανατολισμού ενισχύουν την καινοτομία μας και μας διακρίνουν.

Στόχο μας για τη συνέχεια αποτελεί η ακόμα καλύτερη απόδοση των εργασιών μας, η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων μας (ανθρώπινων & υλικών) και ο εμπλουτισμός των παροχών μας. Σχεδιάζουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο μέσα από την εκπαίδευση των εργαζομένων μας, την προσέλκυση νέων εθελοντών και τη βελτίωση της εξωστρέφειας του Κέντρου. Οι κινήσεις αυτές προβλέπουμε ότι θα διευρύνουν τη βάση συνεργασιών κι άντληση πόρων.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση  https://www.greekngosnavigator.org/kentro-stirixis-oikogeneias-tis-ieras-arhiepiskopis-athinon όπου σε ένα microsite προβάλλεται το Κέντρο μας και οι υπηρεσίες του.