Κοινή σύσκεψη στελεχών της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού 12.03.2019

Με πρωτοβουλία του Πρωτοσυγκέλλου και Γενικού Διευθυντή των Υπηρεσίων της Αρχιεπισκοπής, Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Θεσπιών κ. Συμεών, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα σεμιναρίων του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ευρεία σύσκεψη μεταξύ στελεχών της Ανεξάρτητης Αρχής «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ», με επικεφαλής την Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού κ. Θεώνη Κουφονικολάκου και στελεχών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των εποπτευομένων από αυτή Οργανισμών, Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών, που διακονούν το παιδί και την νεότητα. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή (άρθρο 103 παρ. 9 του Συντάγματος), ενώ η λειτουργία του διέπεται από το νόμο 3094/2003 (ΦΕΚ Α΄ 10/22.01.2003) «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις».

Αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ πολιτών και δημοσίων υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ., για την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας, καθώς και ιδιωτών για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και την ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως για όλους και χωρίς διακρίσεις.

Επιπλέον, η Αρχή ορίστηκε ως ο Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης, για την πρόληψη των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 17 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου, στη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, που υιοθετήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2002, καθώς και ως Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3938/2011.

Επιπλέον, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει, ως αποστολή του την προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων του παιδιού, παρεμβαίνοντας για το σκοπό αυτό τόσο στις σχέσεις κράτους – πολίτη, όσο και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, με καταστατικό χάρτη τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού όπως κυρώθηκε από το νόμο 2101/92.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε εποικοδομητικός διάλογος, ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των συμμετεχόντων και αποφασίστηκε η ενίσχυση της συνεργασίας της Αρχιεπισκοπής και της Ανεξάρτητης Αρχής για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και συναφούς αρμοδιότητος.

Από την πλευρά της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών συμμετείχαν επιτελικά στελέχη από: το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο, το Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας(ΚΕΣΟ), την «Αποστολή»,  το Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας, το Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης, τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Αρχιεπισκοπής, τα Εκπαιδευτήρια «Θεομήτωρ» και τα Εκπαιδευτήρια του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος Βριλησσίων, το «Δημήτρειο» Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Μοσχάτου, την «Εστία» Ανηλίκων Προσφύγων Μπραχαμίου, το Ίδρυμα «Κόκκορη», το Κέντρο Παιδείας, Πολιτισμού και Εθελοντισμού της Αρχιεπισκοπής και  το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως.