Ανακοίνωση

logo

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΙ

10.10.2017

Σε συνέχεια των όσων έχει ανακοινώσει το ΚΕΣΟ γύρω από τα μαθήματα δεξιοτήτων, με στόχο να βοηθήσει τα άνεργα μέλη των οικογενειών να τύχουν μιας δεύτερης ευκαιρίας στον τομέα της απασχόλησης, ήρθε σε συνεννόηση με το Τμήμα Εκπαίδευσης του  ΕΦΕΤ (Ενιαίο Φορέα Έλεγχου Τροφίμων)για την κατάρτιση ατόμων, που ασχολούνται με συσσίτια, διακινούν τρόφιμα, εργάζονται σε επιχειρήσεις & εργαστήρια παραγωγής   τροφίμων και εστίασης. Επίσης απευθύνεται σε άτομα, που  αποθηκεύουν τρόφιμα.

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΚΕΣΟ, από εκπαιδευτές του ΕΦΕΤ και ολοκληρώνεται μέσα σε 25 ημέρες.

Ο αριθμός καταρτιζόμενων, πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 εκπαιδευόμενοι, ώστε να ξεκινήσει το τμήμα, το οποίο δεν θα πρέπει υπερβαίνει τα 30 άτομα.

Οι συμμετέχοντες στη κατάρτιση θα πρέπει να καταθέσουν σε λογαριασμό του ΕΦΕΤ στην Τράπεζα της Ελλάδος, το ποσό 30 Ευρώ.

Στο τέλος της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε γραπτή δοκιμασία, προκειμένου να αξιολογηθούν και να λάβουν το σχετικό Πιστοποιητικό Κατάρτισης, από τον ΕΦΕΤ.

Όσοι και όσες επιθυμούν να λάβουν την συγκεκριμένη πιστοποίηση θα πρέπει να το δηλώσουν στην Κοινωνική Υπηρεσία του ΚΕΣΟ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Εκ της Διευθύνσεως