Ανακοίνωση σχετικά με τα μαθήματα

Στο ΚΕΣΟ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα παραδίδονται οι ακόλουθοι κύκλοι μαθημάτων:

α)εκμάθηση αγγλικής γλώσσας για ενήλικες,

β) μανικιούρ-πεντικιούρ,

γ) κοπτικής-ραπτικής .

 

Οι αιτήσεις-εγγραφές θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του ΚΕΣΟ (Ακαδημίας 95, 4ος όροφος, Αθήνα) από Δευτέρα 9/10/2017 έως Παρασκευή 20/10/2017, ώρες 10:30-14:00.

 

Παρακαλείστε να προσκομίσετε σε απλές φωτοτυπίες τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) ταυτότητα

2) εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016

3) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4) βεβαίωση ανεργίας (αν υπάρχει)

 

Ενημερωτικά να σας αναφέρουμε ότι στα τμήματα που θα παρουσιάσουν μεγάλη ζήτηση, θα δοθεί προτεραιότητα στους ενδιαφερόμενους που προηγούνται λόγω κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων.

Όσοι επιλεγούν και εγγραφούν θα κληθούν να καταβάλουν άπαξ το ποσό των 10 ευρώ για κάθε τμήμα που συμμετέχουν.